شناسه: 41338

کاش میشد با شما از شرافت و انسانیت حرف زد

ولی کاش شما سلبریتی ها یه جو شرافت داشتید و یکیتون هم از مادر "حسن ترکمان" که توسط نوید افکاری کشته شد مینوشت! مگه اون مادر نبود؟؟مگه اون برای بچه اش آرزو نداشت؟؟مگه اون خون دل نخورده بود برای فرزندش؟؟

برچسب ها

ثبت دیدگاه