شناسه: 41231

ماجرای کفن پیچ کردن کودک افغانی توسط زندانبان ها چه بود؟

ادعای خانم قلیان مبنی بر «کفن پیچ کردن کودک افغانی توسط زندانبانها» بررسی شد. مادر این کودک که در اسفند۹۹ آزاد شده بود، توسط بازرس ما دعوت شد؛ توضیحات ایشان را ببینید و سیاه دیدن سپیدی ها توسط #سپیده_قلیان و رسانه‌های هوادارش را قضاوت کنید. خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...

کودک افغان | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه

سعید بامرام | سه شنبه, 06/23/1400 - 16:18 | | پاسخ | پیوند ثابت
قلیان در زندان شیرینی پزی کرده و از شرایط تعریف کرده.حالا اما ... !