شناسه: 41229

کاری که جریان تحریف برای آذری جهرمی کرد

جریان تحریف با برشی از فیلم صحبت های زارع پور وزیر ارتباطات و تشکر او از جهرمی سعی بر نشان دادن عملکرد آذری جهرمی در این سمت داشتند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه