شناسه: 41165

دو انتصاب بسیار امیدبخش و عالی در ۲۴ ساعت گذشته توسط دولتمردان رئیسی

مهدی قاسمی نوشت: انتصاب جناب علی جعفری از نیروهای جوان، خوشفکر و انقلابی بعنوان سرپرست حوزه وزارتی از سوی وزیر راه و جناب علی فروزنده از فعالین رسانه‌ای با کارنامه درخشان در گزارش‌های تحقیقی و افشاگری های مهم در صنعت نفت، بعنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت از سوی وزیر نفت...

برچسب ها

ثبت دیدگاه