شناسه: 41115

وضعیت دانشگاه‌ها در حکومت طالبان و اسرائیل

معنای حقیقی پروپاگاندای رسانه‌ای را در این دو تصویر به وضوح می‌توان دید که حتی یک مورد از تصویر پائین در رسانه‌های جهان منعکس نشده و نخواهد شد!

برچسب ها

ثبت دیدگاه