شناسه: 41068

برخی مسئولین با نگاه عدالتخواهانه رهبر انقلاب فاصله دارند!

برکناری امام جمعه عدالت‌خواه لواسان که خار چشم مفسدان دانه‌درشت بود؛ نشان می دهد که برخی مسوولان، چقدر با نگاه عدالتخواهانه رهبر انقلاب فاصله دارند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه