شناسه: 41036

صدور اولین مجوز فعالیت انجمن سینمایی برای بخش خصوصی در عربستان

اخیرا اولین مجوز فعالیت انجمن سینمایی برای بخش خصوصی در عربستان صادر شد!
به گزارش جهت پرس، 

احمد الراجحی، وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی عربستان سعودی با صدور فرمانی مجوز ثبت اولین «انجمن سینمایی» وابسته به بخش خصوصی را در تاریخ عربستان سعودی تأیید کرد.
مدیریت این انجمن با «هنا العمیر» است و سرپرست امور مالی نیز «احمد الشیب» خواهد بود.
حنا العمیر، رئیس هیئت‌مدیره این انجمن اعلام کرد که به‌منظور دستیابی به اهداف چشم‌انداز 2030 عربستان و خدمت به شکل‌گیری شکل جدیدی از فرهنگ و هنر در پادشاهی سعودی مراحل ثبت این انجمن به‌صورت بی‌سابقه‌ای تسهیل شده است.
 

برچسب ها

ثبت دیدگاه