https://jahatpress.ir/fa/news/40825

شناسه خبر: 40825
1400-6-16 12:00

صحبت های عجیب نماینده مجلس روسیه در مورد ایران

جنگ جهانی سوم خیلی وقت است شروع شده در این جنگ نیازی به لشگرکشی نیست؛ نیازی به پرواز درآمدن جنگنده‌ها نیست؛ روشنفکران ، افشاگران ، جوانان ، جمعیت و دین را از بین ببرید کشور از بین خواهد رفت بدون شلیک یک گلوله!