شناسه: 40384

چرا اوضاع اقتصادی افغانستان و سوریه با وجود جنگ از ایران بدتر نشد؟

۷۰شرکت صوری ۹۰۰میلیون دلار ارز ۴۲۰۰تومنی را در دولت روحانی هدر داده اند!

برچسب ها

ثبت دیدگاه