شناسه: 39293

اتفاق عحیب در روند واکسیناسیون مردم

پرستار آلمانی به جای واکسن فایزر، آب نمک تزریق کرد. تحقیقات پلیس نشان داده که یک پرستار صلیب سرخ آلمان به جای واکسن کرونا نزدیک به 9 هزار آلمانی را با آب نمک واکسینه کرده است. اکنون مقام های آلمانی فراخوان داده اند که این عده از اهالی شهرستان فریزلند دوباره برای واکسیناسیون مراجعه کنند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه