شناسه: 38258

رکورد اوردوز در آمریکا شکست!

یک کاربر در توئیتی نوشت: شکسته شدن رکورد اوردوز مواد مخدر در آمریکا با مرگ ۹۰هزار نفر، مرگ های ناشی از اوردوز در سال ۲۰۲۰ ، ناگهان ۳۰ درصد افزایش یافته است.مگه همه چیز تو آمریکا خوب نبود؟

برچسب ها

ثبت دیدگاه