شناسه: 38167

تیر جواد فروغی بر قلب رسانه های آلمانی نشست

روزنامه آلمانی در تیتر خبر خود به نظامی بودن جواد فروغی پرداخته در صورتی که در مورد 115 نفر از نظامیان آلمانی که در المپیک حضور دارند سخنی به میان نیاورده است.

برچسب ها

ثبت دیدگاه