شناسه: 38156

با این ایده ها به سادگی میتونیم جلوی ضرر در کشور را بگیریم

با نصب پنل‌های خورشیدی بر روی کانال کشاورزی ضمن تولید یک مگاوات برق در کیلومترمربع، از تبخیر ۱۰ میلیون لیتر آب درسال میتوان جلوگیری کرد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه