شناسه: 37875
ورزشکاری که لیاقت شرکت در مسابقات المپیک را نداشت

عقده گشایی یک دوپینگی علیه قهرمان طلایی ایران

سام رجبی ورزشکاری که با مثبت شدن تست دوپینگ از مسابقات محروم شده بود با تحریف اتفاقات دلیل کنار گذاشتنش از تیم ملی را نماز نخواندن عنوان کرد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه