شناسه: 37545

ادامه همسان‌سازی حقوق منجر به فاجعه امنیتی و اقتصادی می‌شود؟

مجید شاکری، اقتصاددان نوشت: عقلا كسى كه بايد با جديت تمام در مقابل لايحه دائمى سازي همسان سازى حقوق بايستد، شخص آقاى رييسي هستند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه