شناسه: 37349

کاری که لیبرال ها در ایران انجام دادند

در آمریکا داشتن اسلحه یکی از حقوق اولیه انسانهاست، اما خانه-تحصیل و درمان رایگان جزء حقوق اولیه بشر به حساب نمی آید.

برچسب ها

ثبت دیدگاه