شناسه: 36410

صعود تورم کشورهای منطقه

نرخ تورم گرجستان به اوج ۱۰ ساله رسید.
به گزارش جهت پرس، 

به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط نرخ تورم پاکستان در ۱۲ ماه منتهی به ژوین با ۰.۱۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۹.۷ درصد رسید که این نرخ، بالاترین تورم ثبت شده در پاکستان طی هفت ماه اخیر محسوب می شود.

در بین بخش‌های مختلف، تورم در بخش حمل و نقل ۱۷.۴۰ درصد، مواد غذایی و نوشیدنی ۱۰.۴۸ درصد و لباس ۹.۹۶ درصد بوده است.  از سوی دیگر کمترین تورم در بخش رستوران و هتلداری با ۸.۷۶ درصد بوده است. بر مبنای ماهانه، نرخ تورم پاکستان در این ماه ۰.۲۴ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۱۲ درصد کمتر از تورم ثبت شده در ماه قبل بوده است.

متوسط نرخ تورم پاکستان در بازه زمانی ۱۹۵۷ تا ۲۰۲۱ معادل ۷.۷۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ تورم ثبت شده مربوط به دسامبر ۱۹۷۳ با ۳۷.۸۱ درصد و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به فوریه ۱۹۵۹ با منفی ۱۰.۳۲ درصد بوده است.

از سوی دیگر نرخ تورم در گرجستان افزایشی بوده است. تا پایان ۱۲ ماه منتهی به ژوین، نرخ تورم در گرجستان با ۲.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۹.۹ درصد رسیده است که این نرخ، بالاترین نرخ تورم در ۱۰ سال اخیر محسوب می‌شود.

حمل و نقل با ۲۲ درصد افزایش قیمت، بزرگترین محرک قیمت‌ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، مراقبت های درمانی با تورم ۱۱.۶ درصد در رده بعدی قرار دارد.

از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به مواد غذایی با تورم ۸.۸ درصدی و تنباکو با تورم ۸.۹ درصدی در رده بعدی قرار دارد. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم گرجستان در این ماه ۰.۷ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۲ درصد بیشتر از تورم ثبت شده در این کشور در ماه قبل است.

 متوسط نرخ تورم در گرجستان در بازه زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۱ معادل ۷.۴۲ درصد بوده است که بالاترین تورم مربوط به آوریل ۱۹۹۶ با ۵۹.۳۱ درصد و پایین‌ترین نرخ تورم نیز مربوط به می ۲۰۱۲ با منفی ۳.۳ درصد بوده است.

منبع: ایسنا

برچسب ها

ثبت دیدگاه