شناسه: 36262

چه کسانی ایرانیان را مخالف حقوق بشر میدانند؟

اگر کشف گورهای دسته جعی در ایران اتفاق افتاد بود و کشتر کودکان مکعصوم توسط مسلمانان انجام شده بود چه تحریم ها و بیانیه ایی که علیه مسلمانان داده نمی شد

برچسب ها

ثبت دیدگاه