شناسه: 35846
تجارت خارجی ایران از مرز ۸ میلیارد دلار گذشت

عراق چگونه نخستین مقصد صادرات ایران شد؟

صادرات به عراق معادل ۶ میلیون و ۴۸۸ هزارتن و به ارزش یک میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار بوده است.
به گزارش جهت، 

سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد صادراتی کالا‌های ایرانی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ گفت: در سومین ماه سال، عراق با ۶ میلیون و ۴۸۸ هزارتن به ارزش یک میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار، چین با دو میلیون و ۴۵۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۹۱ میلیون دلار، امارات با یک میلیون و ۲۵ هزار تن به ارزش ۴۲۶ میلیون دلار، افغانستان با ۴۷۵ هزار تن به ارزش ۲۰۵ میلیون دلار و ترکیه با ۲۷۹ هزار تن به ارزش ۲۰۵ میلیون دلار، پنج مقصد اول کالا‌های صادراتی کشور در خرداد ماه بودند که با اضافه شدن آمار صادرات گاز مایع به عراق، این کشور در خرداد ماه اولین مقصد کالا‌های صادراتی شد.

وی افزود: امارات با یک میلیون و ۱۱۱ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار، چین با ۲۲۲ هزار تن به ارزش ۷۲۹ میلیون دلار، ترکیه با ۳۰۷ هزار تن به ارزش ۳۸۴ میلیون دلار، آلمان با ۸۳ هزار تن به ارزش ۱۲۹ میلیون دلار و سوئیس با ۱۱۳ هزار تن به ارزش ۱۰۱ میلیون دلار، پنج شریک کشورمان برای تامین کالا‌های مورد نیاز کشور بودند

منبع: ایرنا

برچسب ها

ثبت دیدگاه