شناسه: 35198

ثبت پهپاد‌های غیرنظامی هم الزامی شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از الزام ثبت پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپادها) خبر داد.
به گزارش جهت، 

محمد حسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از الزام ثبت پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپادها) خبرداد.

ذیبخش اظهار کرد: تمامی کاربران پهپاد‌های غیرنظامی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از امروز به مدت شش ماه فرصت دارند نسبت به دریافت پلاک ثبتی از سامانه پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی uas.cao.ir اقدام کنند.

او با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری تنها مرجع رسمی ثبت پهپاد‌ها به شمار می‌رود، افزود: پهپاد‌هایی که در سامانه مذکور ثبت نشوند، قاچاق محسوب می‌شود.

ذیبخش با تاکید بر اینکه پهپاد‌هایی که در گذشته توسط سایر مراجع ثبت شده‌اند، فاقد اعتبار است، تصریح کرد: ثبت پهپاد توسط بهره برداران حقیقی رایگان بوده و پرداخت هزینه از سوی بهره برداران حقوقی طبق تعرفه انجام خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

برچسب ها

ثبت دیدگاه