شناسه: 35051

همتی ۲۶۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و رفت

به گزارش جهت، 

اکانت توییتر نود اقتصادی با انتشار تصویری نوشت: همتی ۲۶۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و رفت.

عبدالناصر همتی که از اوایل مرداد ۱۳۹۷ به ریاست بانک مرکزی منصوب و اوایل خرداد امسال برکنار شد، در مدت فعالیت خود ۲۶۹ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ کرد و به پایه پولی اضافه کرد.

ثبت دیدگاه