شناسه: 34881

اونایی که میگفتن دارو و واکسن تحریم نیست کجان؟

مشاور وزیر بهداشت در توئیتی نوشت: آمریکا پس از دسترسی ایران به واکسن کرونا بعد از۱۶ ماه از شیوع کرونا برای مبادلات کرونایی معافیت تحریمی صادر کرد!

برچسب ها

ثبت دیدگاه