شناسه: 33762

چرا ترکیب تیم ملی را لو رفت؟‌

همیشه عادت کرده بودیم چند دقیقه قبل از بازی ترکیب را ببینیم نه ۵ ساعت زودتر!

وقتی ساعت ۱۶ ترکیب تیم ملی برای بازی مقابل بحرین در همه فضاها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخید، کسی باور نمی‌کرد این ترکیب واقعی و درست تیم ملی باشد.

درباره این فدراسیون حرف‌های بسیاری گفته می‌شود اما اینکه ترکیب تیم ملی این گونه لو برود باورکردنی نبود.

یک کانال ترکیب کاملا درست را نوشت همان کانالی که البته شب قبل نوشته بود برای بازی با بحرین چند بازیکن جدید در ترکیب قرار می‌گیرند و در چه پست‌هایی.

همیشه عادت کرده بودیم چند دقیقه قبل از بازی ترکیب را ببینیم نه ۵ ساعت زودتر! البته این فدراسیون بسیاری از تابوها را شکسته و این هم یکی از آنها؛ اما اگر این به عادت و رویه تبدیل شود بسیار خطرناک است. 

افشای ترکیب تیم ملی آن هم در دنیای شیشه‌ای امروز که جهان ما را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده و همه از حال هم خبر دارند، می‌تواند به افشای همه رمز و رازهای تیم ما برای حریف تا بن دندان مسلح تعبیر شود تا با شناخت کامل بازیکنان ما، سیستم و ترکیب بازیکنانش را انتخاب کند.

امیدواریم این ماجرا برای اولین بار و آخرین بار باشد چون در صورت تکرار، ساکت نخواهیم ماند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه