شناسه: 33599

بخشی از حکم انتصاب رئیسی از سوی رهبر انقلاب

در واکنش به سخنان عبدالناصر همتی درمورد میزان تحصیلات سیدابراهیم رئیسی، بخشی از حکم انتصاب آیت الله رئیسی از سوی رهبر انقلاب را منتشر شد.
به گزارش جهت پرس، 

علی نادری در توئیتی بخشی از حکم انتصاب آیت الله رئیسی از سوی رهبر انقلاب را منتشر کرد و نوشت:
"اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیده‌ام که دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌ی قضائیه و آشنا با همه‌ی زوایای آن میباشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید"...

تصویر
بخشی از حکم انتصاب رئیسی از سوی رهبر انقلاب
منبع: مشرق

برچسب ها

ثبت دیدگاه