شناسه: 33271

بایدن حتی حاضر به لغو تحریم نمادین ظریف نشد!

به گزارش جهت پرس، 

مسعود براتی در توئیتی نوشت: از وین آبی گرم نمی‌شود. آمریکای بایدن از آمریکای ترامپ گستاختر شده، دلیلش هم کرنش‌های بی‌دلیل ایران بوده.

وقتی حتی بایدن حاضر نشد، تحریم نمادین ظریف را بردارد تا حسن نیتی نشان دهد.

تصویر
بایدن حتی حاضر به لغو تحریم نمادین ظریف نشد!

برچسب ها

ثبت دیدگاه