شناسه: 21751

دیگر لرزش دستان ما دلیل یکسان دارد

به گزارش جهت، همسر شهید داریوش رضایی نژاد در واکنش به ترور شهید فخری زاده در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دعوت کرده بودند برای افطار. من و خانم فخری زاده سر یک میز بودیم. ایشان محبت داشتند. برای من برنج کشیدند. دستشان میلرزید. گفتم حاج خانم من سر ترور داریوش لرزش دست گرفتم. شما چرا دستتان میلرزد. گفتند شما راحت شدید ما هر روز ترور میشویم. هر روز آماده ترور هستیم. حاج خانم امروز راحت شد. مثل خانم علیمحمدی، مثل خانم شهریاری، مثل خانم روشن، مثل من در یک مرداد ۱۳۹۰ دیگر لرزش دستان مان دلیل یکسان دارد من هنوز امید دارم اما اینستاگرام پس از ساعتی این پست را از صفحه خانم بیرانی حذف کرد. همسر شهید رضایی‌نژاد نیز در واکنش به حذف این پست نوشت: هم ترور می‌کنند هم پست های فضای مجازی را بر می‌دارند از اسم شهدامون هم وحشت دارن اینستاگرام ساعتی است که در حال حذف تصاویر شهید دکتر فخری‌زاده از صفحات کاربران ایرانی است.

برچسب ها

ثبت دیدگاه