شناسه: 21393

حراست آمریکا از پادشاهان فربه ترسو

به گزارش جهت، رضا رمضان‌نژاد در پاسخ به توییت اکانت فارسی سنتکام نوشت: چرا در ماموریت حفظ و حراست از امنیت و ثبات در منطقه، جایی برای حراست از جان نازنین مردم افغان دیده نشده؟ مردم عراق و یمن و پاکستان و ... به همچنین! اگر مردم رو دستکم جزوی از منطقه (البته که صاحبان منطقه‌اند!) نمی‌بینید، دقیقا از چی حراست می‌کنید؟! از یک مشت پادشاه شکم فربه ترسو؟  

برچسب ها

ثبت دیدگاه