شناسه: 20501

سه بیمارستان با حضور مجازی روحانی افتتاح شد!

به گزارش جهت، سه بیمارستان در شهرهای قم، مشهد و کرمان در قالب دهمین آیین پویش ره سلامت امروز (پنجشنبه) با حضور رییس‌جمهوری به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح می‌شود. همچنین بیمارستان هاشمی نژاد مشهد که مجری آن، دانشگاه علوم پزشکی مشهد است نیز با 400 تخت و متراژ 32 هزار و 500 مترمربع افتتاح می‌شود. این بیمارستان برای 230 نفر اشتغال زایی می‌کند. بیمارستان سینا زرند در استان کرمان نیز با 150 تخت و متراژ 13 هزار و 200 مترمربع افتتاح می‌شود. مجری این پروژه بیمارستانی، سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی است. این پروژه برای 450 نفر شغل ایجاد می‌کند. در مجموع این سه پروژه برای هزار و 180 نفر اشتغال زایی خواهند کرد و هزینه انجام شده برای این پروژه‌ها، شامل ساخت و تجهیز آنها بالغ بر 5 هزار و 918 میلیارد ریال است. همچنین بیمارستان امیر المومنین(ع) قم که مجری آن، خیرین هستند، با 231 تخت بیمارستانی و با متراژ 19 هزار و 949 مترمربع افتتاح شود. این پروژه بیمارستانی برای 500 نفر شغل ایجاد می‌کند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه