شناسه: 103374

اولویت شما آزادی اجتماعی است یا امنیت؟

براساس آخرین نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی «متا» مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در اسفندماه ۱۴۰۱ مردم امنیت را اولویت قرار داده بودند.
به گزارش جهت پرس، 

براساس آخرین نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی «متا» مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در اسفندماه ۱۴۰۱، در تصور شرایط حمله به کشورمان، حدود ۸۰ درصد از نمونه (مردان) اعلام کرده‌اند که حاضر به حضور در صحنه نبرد برای دفاع از کشور هستند.

همچنین در هنگام تصور شرایطی که باید میان امنیت و آزادی یکی را انتخاب کرد، نزدیک به ۸۴ درصد از جامعه بالای ۱۸ سال ایرانی، امنیت را مقدم دانسته‌اند.

این پیمایش در اسفندماه ۱۴۰۱ و با حجم نمونه ۳۰۰۰ نفر و به روش تلفنی و ملی برگزار شده است.

تصویر
1

 

برچسب ها

ثبت دیدگاه