شناسه: 103302
مدیر مسئول جهت پرس مطرح کرد

تخفیف فرهنگیان به سبک آمریکایی‌ها

احمد کارآمد، مدیر مسئول جهت پرس درباره تخفیف سلاح گرم به معلمان در آمریکا نوشت: اینجا تخفیف ویژه فرهنگیان برای ملزومات زندگی و تفریحات است، ولی در آمریکا برای حفظ زندگی یا بهتر بگوییم جانشان! مغازه‌های آمریکایی تخفیف ویژه برای خرید سلاح به معلمان می‌دهند، ما با هم فرق داریم!

برچسب ها

ثبت دیدگاه