شناسه: 103123

عکس/ سلام نظامی پدر ارتشی به پسر در حاشیه بازگشت ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش

پدر ارتشی به پسرش بعد از 8 ماه دوری در حاشیه بازگشت ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش با سلام نظامی رو به رو شد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه