شناسه: 103037

آمار جالب وزیر ارتباطات درباره نمایشگاه کتاب

شرکت پست دوشادوش وزارت فرهنگ پای کار نمایشگاه کتاب است.

زارع پور وزیر ارتباطات با انتشار یک توییت، آمار جالبی از فروش در بخش مجازی نمایشگاه بین المللی کتاب ارائه کرد.
 

وزیر ارتباطات

برچسب ها

ثبت دیدگاه