شناسه: 101135

یکسال زندان مجازات فرد هتاک به رئیس جهمور در فضای مجازی

یک زن فرانسوی که در فضای مجازی مکرون را «زباله» خوانده بود به یکسال زندان محکوم شد.
به گزارش جهت پرس، 

یک زن فرانسوی که در فضای مجازی مکرون را «زباله» خوانده بود به یکسال زندان محکوم شد.
کاربری در توییتر نوشت: در ایران هم هر ننه قمری هر توهینی به رئیس جمهور و رهبری میکند و کسی کاری ندارد.
دانشجویان دانشگاه نخبه پرور شریف هم که به رهبری بدترین اهانتها را کردند و الان راحت و ول برای خود میگردند.

 

برچسب ها

ثبت دیدگاه