شناسه: 100826
یادداشت تحلیلی؛

چگونه می‌توان توصیه نوروزی رهبری درباره افکار عمومی را محقق کرد؟

امسال رهبر انقلاب اسلامی در سخنان خود به مفهوم مهمی بنام افکار عمومی اشاره بسیاری داشتند، این تاکید یعنی مسائل مهم جامعه را با افکار عمومی بیان کنید تا قابل فهم‌تر باشد.
به گزارش جهت پرس، 

محسن قنبریان، در خصوص اینکه هدف بیانات رهبر انقلاب در نوروز امسال مطرح کردن مسائل اساسی با افکار مردم است نوشت: سخنرانی اول فروردین رهبر انقلاب اسلامی جزء سخنرانی های کلیدی و مهم سالانه ایشان است. امسال یک مفهوم مردم سالار در آن پرتکرار و دارای وزن ویژه بود: افکار عمومی!

"مسائل اساسی باید با افکار عمومی مطرح بشود"
"جوانهای صاحب فکر درباره مسائل مهمی که با افکار عمومی مطرح می شود، فعال می شوند و آن را به نصاب لازم می رسانند"
"اگر افکار عمومی استقبال نکند از یک فکر، این فکر به عمل و تحقق نمی رسد؛ صرفاً یک امواجی در فضا خواهد بود، یک چیزی انسان می گوید، بعد هم فراموش می شود؛ یا چند سطر بر روی کاغذ!"
"برای اینکه خواسته ها و مطالبات بزرگ تحقق پیدا بکند، باید با مردم، با صاحبان فکر با افکار عمومی مردم مطرح بشود".
"مایلم افکار عمومی این مطالب را مورد توجه قرار بدهد، در افکار عمومی تصویب  بشود و منتشر بشود".
"باید اینها [حوادث و مشکلات و ضربات دشمن] را با مردم در میان بگذاریم، مردم باید بدانند".

توجه به افکار عمومی، پیشفرض و لوازم خاص خود را می طلبد:

پیشفرض اش مفتون بودن مردم، باز کردن گره ذهنی یا رفع ابهام و درآوردن جوانان از فتنه رسانه ها نیست؛ بلکه "به نصاب رساندن اندیشه های نو با فعال شدن جوانهای صاحبان فکر است"!

یک مونولوگ و از سنخ اسمع افهم نیست؛ "جای تصویب مطالب مهم است"؛ پس لاجرم یک جریان یکسویه نیست؛ رد و ابرام و مباحثه در آن جدی است!

"جای طرح مسائل اساسی و حوادث مهم کشور است"؛ لذا گزینشی نیست که هر مساله صلاح دیده شد، از باب تبیین برای جامعه بیان شود و هرکدام به صلاح دیده نشد، سربسته بماند یا در محفل های محدود تصمیم گیری شود!

"بدون طرح شدن مسائل اساسی و تصویب و انتشار در افکار عمومی، ایده ها و افکار نو، امواجی در فضا و سطوری بر کاغذ می مانند"!

کاش درصدی از فعالیت جهاد تبیین هم برای این مفهوم مبارک و لوازم و امتدادهای آن مصرف شود.

برچسب ها

ثبت دیدگاه