شناسه: 100541
پیامدهای توافق ایران و عربستان

قیمتها شکسته شد؟!

به نظر می رسد با توافق ایران و عربستان قیمتها در بازار روند نزولی به خود گرفته اند.

دوربین مخفی با کسبه بازار در مورد قیمت ها بعد از توافق ایران و عربستان | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه