شناسه: 100422
رحیم پور ازغدی:

بلایی که پهلوی ها بر سر چهارشنبه سوری آوردند

مراسم مقدسی که در زمان ایران باستان انجام می شد و موضوع آن خدایان و فرشتگان و معنویت بود اما در زمان پهلوی به کلی ماهیت آن دگرگون شد.

بلایی که پهلوی ها بر سر چهارشنبه سوری آوردند | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه