شناسه: 100385
روایتی طنز از توهمات یک برانداز

انتظار برای دکترهای آمریکایی به نتیجه نرسید

در پی اتفاقات و التهابات اجتماعی چند ماه اخیر، بعضی از براندازان در دنیای خیالی خود جمهوری اسلامی را پایان یافته تصور کردند. این تصور تا جایی ادامه پیدا کرده است که حتی برای سلامت خودشان هم منتظر آمدن پزشک‌های آمریکایی بوده‌اند.
به گزارش جهت پرس، 

یکی از کاربران فضای مجازی درباره سطحی نگری و توهمات یکی از آشنایان براندازش نوشت:

صبر برای دکتر آمریکایی

 

برچسب ها

ثبت دیدگاه