شناسه: 100076
در وبگردی جهت پرس بخوانید؛

بهینه سازی مصرف سوخت راه گذر از بحران سوخت تا سال 1420 است

با ادامه روند مصرف سوخت در کشور تا سال 1420 جهش 80 درصدی افزایش مصرف سوخت را خواهیم داشت و در اوضاع بحرانی سوختی کشور بهترین روش جدی بودن در شیوه مصرف بهینه است که بهایی داده نمی‌شود.
به گزارش جهت پرس، 

سجاد طاهری، خبرنگار اقتصادی، در توییتی با اشاره به بحران انرژی و ادامه بی‌خیالی مسئولین در بحث به سرانجام رساندن بهینه سازی مصرف سوخت نوشت:

تصویر
رسانه

برچسب ها

ثبت دیدگاه