شناسه: 100067
در وبگردی جهت پرس بخوانید؛

براندازان‌ چگونه با خرابکاری شرافتمندانه جان دانش‌آموزان را به خطر انداختند؟

با اوج گیری برهم ریختن امنیت روانی مردم ایران بابت مسمومیت سریالی مدارس ایران براندازان با راه اندازی هشتک خرابکاری شرافتمندانه بر ادامه این ماجرا تاکید کردند، مخاطب توییتری در این مورد نوشتند دست از سر کودکان بردارید.
به گزارش جهت پرس، 

در مدت زمان درگیری ایران با مسمومیت سریالی مدارس استان‌ها و کاهش امنیت روانی در بین دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها براندازان و معاندین شروع به موج سواری بر این اتفاق کردند. ماجرایی که رنگ بویی از دخالت منافقین و دشمنان خارج نشین ایران دارد. با به سرانجام نرسیدن پروژه برهم زدن امنیت ایران حال نوبت پروژه‌هایی با مدت کوتاه است تا شاید بتوانند ایران را از پای دربیاورند اما بازهم این امر با استقامت ایران میسر نمی‌شود. براندازان با استفاده از هشتگ خرابکاری شرافتمندانه در اوج بی‌شرفی به جان جوانان ایرانی افتاده‌اند و در مطالب خود به ادامه دار بودن این اتفاق و شاید ماجرهای دیگر برای ایران اشاره دارند. برخی از کاربران فضای مجازی با بیان خیانت آنها و بر هم زدن آرامش و امنیت ایران در توییت‌های خود نوشتند:

 

برچسب ها

ثبت دیدگاه