گروه 20

عربستان سعودی؛

دومین کشور با بیشترین رشد اقتصادی در گروه ٢٠

عربستان سعودی ازنظر عملکرد اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۱ با رشد ۵.۷ درصدی در رتبه دوم کشورهای گروه ۲۰ قرار گرفت.
1401-11-14 15:21