زلزله سرپل ذهاب

حضور نیمه شب وزیر کشور در منطقه زلزله زده خوی!

یکی از کاربران توییتری با انتشار عکس وزیر کشور در مناطق زلزله زده خوی نوشت: ‏وزیر کشور ساعت 3 صبح رفته منطقه زلزله زده و همه رو به خط کرده برا کمک رسانی! شما یادتون نمیاد زلزله سرپل ذهاب، وزیر روحانی سه هفته بعد تازه یادش افتاد زلزله اومده و خونه مردم خراب شده رفت برا بازدید.
1401-11-9 18:41