سعیدآجرلو

روابط با چین در دولت روحانی چگونه بود؟

سعیدآجرلو از کاربران شبکه اجتماعی توئیتر در پاسخ به این سوال نوشت:" روابط با چین در دولت روحانی گروگان برجام و سیاست داخلی برجامی بود. در دولت جدید و بعد از کنار رفتن لاریجانی، علاوه بر اینکه معطل برجام است، توسط یک کارگزار قوی با ماموریت مشخص دنبال نمی‌شود و به نظر سامان خاصی ندارد. اکنون زمان یک بازنگری جدی در نگاه به چین است. وقت تعلل نیست."
1401-9-19 11:52