شکست ایران

در وبگردی جهت پرس بخوانید؛

بیسوادی علی کریمی داد هوادارانش را درآورد

علی کریمی در استوری با عنوان خبر فوری از خبری پرده برداشت که باعث سقوط رژیم خواهد شد و واکنش طرفداران وی را به دنبال این خبر که بی اطلاعی او را از قوانین نشامن می‌دهد به همراه داشت.
1401-10-7 20:22
قربانی داخلی با فراخوان خارجی

چه کسانی با فراخوان برای ادامه اغتشاشات، شهروندان عادی را به درسر می‌اندازند؟

اعتراف دستگیرشده‌ها نشان می‌دهد که چطور عده‌ای از سر هیجان، فراخوان‌ها را باور کردند و به دردسر افتادند.
1401-9-14 08:36