اوصانلو

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا:

یکی از سران تروریست‌ها چون کنار خانواده اش بود، او را هدف قرار ندادیم

سردار اوصانلو گفت: یکی از سران تروریست‌ها چون کنار خانواده اش بود، او را هدف قرار ندادیم.
1401-9-12 08:09