مملکته

حواشی بازی ایران و انگلیس

فیلم/ از جمعیت میلیونی رسانه‌های معاند در خیابان‌ها تا واقعیت!

کانال خبری معاند فیلمی را مبنی بر حضور انبوه مردم و جشن برای باخت تیم ملی مقابل تیم انگلیس را منتشر کرد که خبرنگار ایران با حضور در آن منطقه از آرام بودن محل و نبود افراد خبر داد.
1401-9-1 14:15