قیمت نقت

با وجود تلاش برای استقلال انرژی

چرا افزایش قیمت جهانی انرژی برای آمریکا مناسب نیست؟

آمریکا در طول دهه‌های اخیر تلاش کرده است با افزایش تولید داخلی نفت و گاز، امنیت انرژی خود را تقویت کند. اما تولیدات داخلی این کشور به قدری نیست که هدف «استقلال انرژی» را محقق کند.
1401-8-7 15:52