اقبال جاودان پور

تخریب کامل متروپل در روزهای آینده

مسئول عملیات تخریب سازه‌ی متروپل گفت: تا ۱۰ روز دیگر بقایای سازه متروپل تخریب می‌شود.
1401-8-5 21:02