داوران فدراسیون فوتبال

دلیل حذف نام فغانی از لیست داوران بین‌المللی ایران

رییس کمیته داوران در خصوص حذف نام فغانی از لیست داوران بین‌المللی توضیحاتی را ارائه داد.
1401-7-6 21:12