اجماع ملی

تحلیلگر مسائل سیاسی:

همه جناح‌ها باید پشت توافق هسته‌ای احتمالی باشند/لزوم ایجاد اجماع ملی در مورد مذاکره

ناصر ایمانی با اشاره به نیاز به ایجاد اجماع ملی درباره توافق هسته ای، گفت: همه جناح های سیاسی باید پشت توافق هسته ای احتمالی باشند.
1401-5-23 08:25