تخریب دولت

زهره سادات لاجوردی:

اقدامات تخریبی علیه خدمات‌ دولت به مردم بی‌حاصل است

نماینده تهران در مجلس با اشاره به برخی اقدامات تخریبی علیه فعالیت‌های دولت سیزدهم گفت: دیگر زمان اقدامات تخریبی گذشته و این تلاش‌های بی‌حاصل مانند آب در هاون کوبیدن است.
1401-5-10 08:49

هدف مسببان وضع موجود از تخریب دولت چیست؟

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سکوت اصلاح طلبان در سال‌های گذشته و در مقابل دولت قبل، گفت: مسببان وضع موجود اول به دولت سیزدهم فرصت دهند، بعد وارد فاز انتقاد شوند.
1401-4-28 08:00